PALMS - framtidens lärportal

I en tuff konkurrenssituation är det kunden som väljer. Hur säkerställer ni att era medarbetare har rätt förutsättningar för att möta framtida utmaningar?

Med PALMS ligger ni alltid steget före. Marknadens smartaste LMS hjälper er med både Learning & Performance management. Det är dessutom det enda verktyget som mäter effekt och visar vilka insatser som faktiskt ger resultat. Det ser till att ni gör rätt saker för att nå era mål.

Visste du att...

8 av 10 utbildningsinsatser ger ingen förändring.
Vad skulle det innebära för ditt företag om du kunde vända på siffrorna?

Översikt PALMS

Klicka på cirklarna för att se mer.

Utbildning

I marknadens smartaste LMS hanterar ni utbildningar, klasser och användare. Ni kan analysera kompetensgap och sätta individuella utvecklingsplaner för varje medarbetare. I PALMS är det även enkelt att skapa tester, enkäter och utvärderingar.

Fler smarta funktioner

Visste du att...

PALMS har hjälpt många företag att öka sin försäljning
Därför valde de PALMS


PALMS är molnbaserat och fungerar på alla plattformar

Visste du att...

PALMS kan integreras med alla ledande CRM- och affärssystem på marknaden.
All information samlas på ett ställe – ett system, en inloggning. PALMS gör det enkelt.

Stöd för hela organisationen

Hur stödjer PALMS olika nivåer och roller i organisationen?
Välj en roll för att läsa mer.

Koll på nyckeltalen.

Ge företaget rätt kompetens och aktiviteter för att nå målen. På alla nivåer.

Lyckas med performance management

PALMS säkerställer att ni genomför de aktiviteter som behövs för att ni ska nå resultat. Exempel på aktiviteter som hanteras i PALMS är coaching, förbättringsaktiviteter såsom LEAN eller Six Sigma, kundmöten eller projekt.

PALMS kopplar utbildning och aktiviteter mot faktiska resultat såsom nöjd kund, nöjd medarbetare eller försäljning. Det gör att ni ser direkt vilka utbildningar och aktiviteter som ger effekt och ni kan enkelt jämföra affärsenheter.

Resultatgaranti

Branschledande börsbolag som har valt PALMS ökar kundupplevelsen och försäljningen med 10 till 25 procent. Med PALMS erbjuds resultatgaranti så att ni vet att ni får effekt av kompetens- och förbättringsinvesteringar.

Minska era kostnader

Företag som väljer PALMS minskar sina utbildningskostnader med upp till 60 procent. Tid och pengar som kan användas till strategisk kompetensplanering och coachning.

Världens bästa arbetsplats

PALMS säkerställer att ni attraherar och behåller de bästa medarbetarna. Genom att arbeta med företagets visioner, ledarskap och värderingar bygger ni en gemensam och sammansvetsad kultur. Det skapar konkurrenskraft för framtiden.

Visste du att...

80 % av börsbolagens ledningsgrupper upplever att man levererar en extraordinär kundupplevelse
8 % av deras kunder upplever detsamma

Halvera administrationstiden
jämfört med andra LMS.

Marknadens mest avancerade lärportal är också enklast att administrera och använda.

Allt på ett ställe

E-learning i olika portaler, klassrumsutbildningar i pärmar och en massa material i Excel eller i huvudet på utbildningsansvarig. Känns det igen? Med PALMS får ni allt samlat på samma ställe. Att ha koll sparar både tid och pengar!

Enkelt

I PALMS administrerar ni utbildningar och deltagare. PALMS intuitiva gränssnitt gör det så enkelt att våra kunder uppskattar att de har reducerat tiden för kursadministration till hälften.

Styr innehåll och struktur

I PALMS har ni total frihet att skapa utbildningsstrukturer som passar er organisation. Ni kan bygga nytt innehåll eller anpassa det som redan finns i portalen. Ni kan också handplocka utbildningar för att sätta samman större utbildningsprogram.

Rätt insatser

Med rätt insatser ökar inte bara kunskapen utan även drivet hos medarbetarna. Genom att analysera kompetensgap och sätta individuella utvecklingsplaner är ni trygga med att varje medarbetare i er organisation får rätt utbildning.

Visste du att...

Det bara tar tre veckor att implementera PALMS grundläggande funktionalitet och tre månader för full performance management och analysfunktionalitet.

Chefen. Nyckeln till framgång.

Marknadens smartaste coachningsverktyg skapar chefer i världsklass.

Koll på resultatet

Ligger vi på mål? Om inte, vad beror det på?
PALMS kopplar utbildning och aktiviteter mot faktiska resultat såsom nöjd kund, nöjd medarbetare eller försäljning. På så sätt får era chefer en tydlig bild av vilka insatser som ger resultat.

Performance management för alla

Med PALMS kan era chefer målstyra sig själva. De får hjälp att säkerställa att PU- och medlyssningssamtalen blir av. PALMS visar när det är dags för nästa coachningssamtal och med vilken medarbetare.

Dessutom får de full koll på sina team. PALMS visar om de har tillräckligt många kundmöten i veckan, om förbättringsaktiviteterna ger resultat och om projekten ligger enligt plan. Allt dokumenteras i portalen och cheferna kan följa teamens utveckling över tid.

Vem behöver stöd?

Med PALMS kan cheferna när som helst ta reda på hur det går för varje individ i teamen och för hela gruppen. Via kartläggningar ser de kompetensgap och kan agera direkt. På så sätt vet cheferna att utvecklingsplaner följs och att medarbetarna avancerar mot uppsatta mål.

Ärliga förutsättningar att nå målen.

Ge varje medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential.

Påverka sin utveckling

Når jag mina mål? Om inte, varför? Gör jag rätt aktiviteter?
Era medarbetare förväntas prestera på topp och leverera resultat. Men för att lyckas måste de få en ärlig chans att möta förväntningarna. Med PALMS får varje medarbetare ett verktyg som hjälper dem att realisera sina mål.

Riktade utvecklingsplaner

Vissa medarbetare har rätt förutsättningar från början. Andra behöver mer stöd på vägen. Hur vet man vem som behöver vad? Med hjälp av kartläggningar och kompetensprofiler för varje roll tar PALMS fram en utvecklingsplan specifikt anpassad för varje individs behov.

Enkelt att göra rätt

Med PALMS vet medarbetarna alltid vad som är nästa steg och kommer direkt till rätt information. Förutom att det sparar tid, säkerställer det också att de arbetar med rätt saker. PALMS säkerställer att utbildningar genomförs och att planerade aktiviteter såsom att boka kundbesök och utföra förbättringsaktiviteter faktiskt blir av.

Träning i trygg miljö

Med PALMS får era medarbetare möjlighet att träna sina kunskaper. De kan träna hur många gånger de vill och får tydlig feedback på vad de behöver arbeta mer med. Det gör dem redo att anta utmaningarna i verkligheten. Dessutom kan chefen analysera varje steg som medarbetarna tar i utbildningen. På så sätt vet de exakt var de behöver coacha lite extra.

Funktionalitet

Learning och Performance Management i ett och samma verktyg

För att få full effekt behöver ni arbeta med alla delar av PALMS. Men takten sätter ni själva. Ni kan börja med grundläggande funktioner och sedan bygga på med smarta funktioner allt eftersom era behov utvecklas. Ni kan också välja att koppla på analysfunktionalitet och performance management i ert befintliga LMS.

Grundläggande funktioner

e-learning
Med PALMS kan du publicera alla typer av innehåll, både enklare och simuleringsbaserad e-learning.
Klassrumsutbildning
Skapa events för klassrumsutbildning och ge deltagarna möjlighet att anmäla sig till öppna kurser samt ange särskilda önskemål. Automatiska utskick av bekräftelser och påminnelser.
Användare, grupper och roller
Rikta innehåll till rätt målgrupp och analysera utbildningsresultat utifrån just er organisationsstruktur.
Virtuella klassrum
Hantera tidsbegränsade klasser, oberoende av gruppstrukturen i organisationen, med kommunikation via anslagstavla.
Filmer och dokument
PALMS stödjer alla standardformat för film och dokument samt ger möjlighet att förhandsgranska innehållet direkt i portalen.
Tester och certifieringar
Säkerställ att medarbetarna har rätt kompetens efter genomgången utbildning.
Utvärderingar
Ta reda på vilka förväntningar deltagarna har innan utbildningen och vad de tyckte efter.
Diplom
Välj att koppla diplom till olika utbildningsaktiviteter. Ladda upp egen PDF-layout eller använd standardmall.

Smarta funktioner

Individuella utvecklingsplaner
Anpassa utvecklingsplaner med relevanta utbildningsaktiviteter utifrån individens roll, förutsättningar och kompetensnivå.
Kompetensgap
Med hjälp av självskattningar och kartläggningar ser ni direkt styrkor och utvecklingsområden för varje medarbetare.
Komplexa utbildningsprogram
Bygg nytt, anpassa befintligt innehåll eller handplocka utbildningar till större utbildningsprogram.
Utmärkelser
Motivera med utmärkelser när deltagare når ett mål. Kan vara utbildningsaktiviteter eller coachning i portalen.
Automatiserade rapporter
Ha alltid tillgång till realtidsinformation om hur medarbetarna ligger till. Välj vad som ska skickas ut till vem och när.
Beteendeanalys
Följ medarbetarna genom träningen och mät hur beteendet utvecklas.
Nästa steg©
Intelligent funktionalitet som guidar dig vidare till nästa uppgift.
Mallar för aktiviteter
Smarta mallar för PU-samtal, medlyssning, coachningssamtal, förbättringsarbete, sälj- och projektaktiviteter. Skapa egna eller lägg upp befintliga mallar direkt i PALMS.
Mätare för Learning & Performance Management
Få en direkt återkoppling hur ni ligger till mot uppsatta mål gällande resultat, aktiviteter och kompetens. För eller individ, team och hela företaget.

Kunder

Vilka andra använder PALMS idag? Klicka på en logotyp för att se mer.

Support i världsklass

Med 1,5 miljon användare är PALMS marknadens mest användarvänliga LMS.
Om ni ändå behöver hjälp...


Supportpaket
Vi erbjuder tre olika supportpaket


PALMS CARE BASIC

för er som vill ha snabb och effektiv hjälp med grundläggande supportfrågor. Ni betalar per supporttimme.


PALMS CARE SILVER

för er som vill ha prioriterad supporthantering och få koll på era kostnader. Ni betalar en fast summa per månad och nedsatt timpris vid eventuella överstigande supporttimmar.


PALMS CARE GOLD

för er som vill gå före i kön och slippa avbrott i verksamheten. Ni betalar en fast summa per månad och kraftigt nedsatt timpris vid eventuella överstigande supporttimmar.

Kontakt

Vill du boka en demo eller veta mer om PALMS?Hej Intermezzon!

Jag tänker framtidssäkra min organisation och vill gärna komma i kontakt
med er. Mitt jobb är
och jag är intresserad av
Mitt förnamn är och mitt efternamn är .
 
Kontakta mig via telefon
eller mejla mig på .